Τα ΕΛΤΑ διοργάνωσαν το 3ο Περιφερειακό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου ( Social Dialogue Committee ) για τον Ταχυδρομικό Τομέα
Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με την συνδρομή της ΠΟΣΤ, ανέλαβαν τη διοργάνωση του 3ου Περιφερειακού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για τον Ταχυδρομικό Τομέα. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Μαΐου 2018 στην Αθήνα, στο πλαίσιο του  Έργου « Προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για τον Ταχυδρομικό Τομέα σε μια διευρυμένη Ευρώπη » (Promoting Social Dialogue for the Postal Sector in an enlarged Europe). Συμμετείχαν 7 συνδικαλιστικοί φορείς από ισάριθμες χώρες και εκπρόσωποι μελών-χωρών της PostEurop από 8 διαφορετικούς Ταχυδρομικούς Οργανισμούς.

Το 3ο   Περιφερειακό Συνέδριο της Αθήνας, είχε σκοπό την ενημέρωση και προσέλκυση στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό διάλογο μελών και νέων χωρών - μελών από την Νότιο - Δυτική Ευρώπη, ενώ πραγματεύθηκε το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του ταχυδρομικού τομέα και τον αντίκτυπό του στις επιχειρησιακές δραστηριότητες αλλά και στην εκπαίδευση - κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων από τις χώρες: Ελλάδα,  Αλβανία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο και Πορτογαλία, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Deutsche Post, της Γαλλικής LaPoste και της UNI Europa. 

Από ελληνικής πλευράς χαιρετισμό απηύθυναν: ο Διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης κος Παναγιώτης Σκούτας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ κα Ευφροσύνη Σταυράκη και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΤ κος Γιώργος Βασιλόπουλος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου για τον ταχυδρομικό τομέα - SDC,  προωθεί το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, εκπροσωπούμενων, αντίστοιχα, από δημόσιους Tαχυδρομικούς Οργανισμούς χωρών-μελών της PostEurop και Ενώσεις Εργαζομένων της UNI Europa Postal.


e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: