Αλλαγή Διεύθυνσης Παράδοσης Αλληλογραφίας
Υπηρεσία Αλλαγής – Διεύθυνσης

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, που έχουν αλλάξει διεύθυνση, παρέχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν, μόνο μία φορά για κάθε αλλαγή, δήλωση αλλαγής διεύθυνσης στα ταχυδρομικά καταστήματα, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου, προκειμένου τα αντικείμενα τους να επιδίδονται στη νέα διεύθυνση.

Η χρονική διάρκεια ισχύος των δηλώσεων αυτών είναι εξάμηνη και υπολογίζεται από την ημερομηνία κατάθεσής της.

Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό θα πρέπει να ενημερώσουν τα πρόσωπα, υπηρεσίες κλπ, που αλληλογραφούν, για τα στοιχεία της νέας διεύθυνσης,  διότι μετά το πέρας ισχύος της παραπάνω δήλωσης τα ταχυδρομικά αντικείμενα θα επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη που αναγράφεται σε αυτά.

Για διευκόλυνση των πελατών που επιθυμούν να δηλώσουν αλλαγή διεύθυνσης, διατίθεται ηλεκτρονικά το έντυπο αλλαγής Διεύθυνσης ώστε να προσκομίζεται συμπληρωμένο στα ταχυδρομικά καταστήματα.
e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: