Επιστολές Α’ & Β΄Προτεραιότητας Εξωτερικού

Τα ΕΛΤΑ σας δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο με επιστολές Α ή Β΄Προτεραιότητας


Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα, όπως επιστολές, κάρτες (CARTES POSTALES), έντυπα και μικροδέματα, τα οποία διαβιβάζονται με Α΄ ή Β΄Προτεραιότητα.


Α΄ Προτεραιότητα:


Κατάθεση: Τα αντικείμενα Α΄ ή Β΄Προτεραιότητας Εξωτερικού κατατίθενται σε όλα τα σημεία πρόσβασης (Καταστήματα, Γραμματοκιβώτια, Αγροτικούς Διανομείς και Ταχυδρομικά  Πρακτορεία) με την αναγραφή είτε χειρόγραφα, είτε με την επικόλληση ετικέτας, μιας εκ των ενδείξεων “PAR AVION” ή“BY AIR MAIL” ή “PRIORITAIRE” ή “PRIORITY”. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να τίθεται όσο είναι δυνατόν στην άνω αριστερή γωνία και κάτω από το όνομα και την διεύθυνση του Αποστολέα.

Τα αντικείμενα  που είναι απερικάλυπτα γίνονται δεκτά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των Καρτών - CARTES POSTALES (σχήμα,  διαστάσεις).

Ειδική Διαχείριση: Η αποστολή των αντικειμένων αυτών μπορεί να γίνει και με τη χρήση μιας ή περισσότερων ειδικών διαχειρίσεων, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του αποστολέα.

Χρόνος Επίδοσης: Οι Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας επιδίδονται κατά κανόνα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα κατάθεσής τους (Χ+3), στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε  3-5 ημέρες στον υπόλοιπο κόσμο.

Β΄ Προτεραιότητα:

Κατάθεση: Τα αντικείμενα Β΄ Προτεραιότητας, κατατίθενται ανεξαρτήτως αριθμού, σε όλα τα  σημεία πρόσβασης  (Καταστήματα, Αγροτικούς Διανομείς και Ταχυδρομικά  Πρακτορεία) με την αναγραφή της ένδειξης “B, αριστερά του γραμματοσήμου, είτε με ειδική σφραγίδα αν διαθέτει το κατάστημα ΕΛ.ΤΑ, είτε χειρόγραφα.

Οι  Κάρτες μπορούν να αποστέλλονται και με το Τιμολόγιο Β΄ Προτεραιότητας.

Ειδική Διαχείριση: Τα αντικείμενα Β΄ Προτεραιότητας μπορούν να αποσταλούν και με  Αντικαταβολή.

Χρόνος Επίδοσης: Ο χρόνος επίδοσης των Επιστολών Β΄ Προτεραιότητας  εξαρτάται από τους χρόνους διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας προορισμού, όπως αυτοί ορίζονται από την Ταχυδρομική Υπηρεσία της κάθε χώρας.

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: