Επιστολές Α’ & Β΄Προτεραιότητας Εσωτερικού

Α΄ Προτεραιότητα

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σας παρέχουν έναν εύκολο και απλό τρόπο αποστολής της προσωπικής ή εταιρικής σας αλληλογραφίας, που εγγυάται τη γρήγορη επίδοση της.  

Επιστολές Α΄ Προτεραιότητα Εσωτερικού

Με Α΄ Προτεραιότητα μπορείτε να στείλετε επιστολές, ευχετήριες κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμούς και άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα που πληρούν τις προδιαγραφές της αλληλογραφίας και τα οποία επιθυμείτε να επιδοθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάθεσής τους.

 • Η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων διεύθυνσης του Αποστολέα και του Παραλήπτη (πλήρη στοιχεία: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας – Δ/νση-Ταχ. Κώδικας - Προορισμός), εξασφαλίζει την έγκαιρη και σωστή επίδοση της αλληλογραφίας σας. Τα ΕΛΤΑ δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις όταν η Δ/νση του Παραλήπτη δεν είναι πλήρης.
 • Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση σε ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται απλά με Α΄ Προτεραιότητα (χωρίς δηλαδή να γίνει χρήση των υπηρεσιών Ειδικής Διαχείρισης). 


Τα ταχυδρομικά αντικείμενα Α΄ Προτεραιότητας μπορούν να κατατεθούν σε όλα τα σημεία πρόσβασης των ΕΛΤΑ, δηλαδή στα Καταστήματα, στα γραμματοκιβώτια, στους Αγροτικούς Διανομείς ή στα Ταχυδρομικά Πρακτορεία.

Ο τρόπος πληρωμής των ταχυδρομικών τελών για την αποστολή επιστολών Α΄ Προτεραιότητας μπορεί να γίνει με:

 • Γραμματόσημο
 • Τύπωμα Μηχανής Προπληρωμής

Στα γραμματοκιβώτια ρίχνονται μόνο οι επιστολές που έχουν γραμματόσημο. 

Το τύπωμα της υπηρεσίας

 

Β΄ Προτεραιότητα

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σας προσφέρουν μια οικονομική και αξιόπιστη λύση για την αποστολή της αλληλογραφίας σας.

Επιστολές Β΄ Προτεραιότητα Εσωτερικού

Με Β΄ Προτεραιότητα μπορείτε να στείλετε επιστολές, ευχετήριες κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμούς και άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα που πληρούν τις προδιαγραφές της αλληλογραφίας, τα οποία θα επιδοθούν την 3ηεργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσης (Χ+3).  Για αυτό και αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή!

 • Οι επιστολές Β΄ Προτεραιότητας πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία Δ/νσης  Αποστολέα – Παραλήπτη (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας – Δ/νση – Ταχ. Κώδικας- Προορισμός) καθώς και την ένδειξη «Β». Τα ΕΛΤΑ δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις όταν η Δ/νση του παραλήπτη δεν είναι πλήρης.
 • Οι επιστολές Β΄ Προτεραιότητας που κατατίθενται με λάθος ή χωρίς Ταχ. Κώδικα, ανεξαρτήτως αριθμού, θα τιμολογούνται με το τιμολόγιο των Επιστολών Α΄ Προτεραιότητας.
 • Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση σε ταχυδρομικά  αντικείμενα που αποστέλλονται απλά με Β΄ Προτεραιότητα (χωρίς δηλαδή να γίνει χρήση των υπηρεσιών Ειδικής Διαχείρισης). 

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα Β΄ Προτεραιότητας μπορούν να κατατεθούν στα Καταστήματα των ΕΛΤΑ, σε Αγροτικούς Διανομείς ή σε Ταχυδρομικά Πρακτορεία των ΕΛΤΑ.

Ο τρόπος πληρωμής των ταχυδρομικών τελών για την αποστολή των επιστολών Β΄ Προτεραιότητας μπορεί να γίνει με:

 • Γραμματόσημο
 • Τύπωμα Μηχανής Προπληρωμής


Το τύπωμα της υπηρεσίας

 

Ειδικότερα:

 • Στις περιπτώσεις των ομαδικών καταθέσεων, είναι σκόπιμο να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Τυποποίησης και Ταξινόμησης Αντικειμένων Επιστολικού, ή να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο Κατάστημα ή τη Δ/νση Πωλήσεων ώστε να εξασφαλίσετε την τυποποίηση της αλληλογραφίας σας.
 • Οι επιστολές Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικότερες ανάγκες σας, καθώς μπορούν αποσταλούν σε συνδυασμό με κάποιες από τις υπηρεσίες των Ειδικών Διαχειρίσεων (Συστημένη επιστολή, Registered Premium, Smart Post, Κατεπείγουσα Επιστολή, Αντικαταβολή, Βεβαιωμένη Επίδοση κ.α.)  

Ειδικές Διαχειρίσεις:

Οι επιστολές Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικότερες ανάγκες σας, καθώς μπορούν να αποσταλούν σε συνδυασμό με κάποιες από τις υπηρεσίες των Ειδικών Διαχειρίσεων.

Συστημένα Εσωτερικού


Επιστολές όπου σας χορηγείται απόδειξη κατάθεσης ενώ η επίδοση στον παραλήπτη γίνεται με υπογραφή του ή με υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν. Φέρουν υποχρεωτικά στην πρώτη όψη επιγραφής, ετικέτα barcode με το αντίστοιχο πρόθεμα (RE). Δύναται να συνοδεύονται από Απόδειξη Παραλαβής. Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να σταλούν επιστολές Α' και Β' Προτεραιότητας.


Registered Premium


Επιστολές (ταχυδρομικά αντικείμενα) που φέρουν barcode, ιχνηλατούνται πλήρως και καταχωρούνται στο σύστημα track & trace ΕΛΤΑ, σε όλα τα στάδια της διαχείρισής τους. Επιδίδονται στην οικία του παραλήπτη, διενεργείται δεύτερη προσπάθεια επίδοσής τους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παροχής λίστας αναφορών για άμεση πληροφόρηση , σε χρόνο που ορίζει ο πελάτης και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και παραμέτρους που εξυπηρετούν τον πελάτη (ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα, ανά status αντικειμένων, επιδοθέντα, επιστρεφόμενα, ειδοποιηθέντα, αζήτητα, άγνωστα κλπ.). Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να σταλούν επιστολές Α' και Β' Προτεραιότητας.

Smart Post

Επιστολές (ταχυδρομικά αντικείμενα) που φέρουν barcode και ιχνηλατούνται στην κατάθεση και την επίδοση. Παρέχουν ευελιξία ως προς την επίδοση καθώς σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, επιδίδονται σε πρόσωπα συνοικούντα με τον παραλήπτη. Επιδίδονται στην οικία του παραλήπτη, διενεργείται δεύτερη προσπάθεια επίδοσης ενώ υπάρχει η δυνατότητα παροχής λίστας αναφορών για άμεση πληροφόρησή σε χρόνο που ορίζει ο πελάτης κι ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και παραμέτρους που εξυπηρετούν τον πελάτη (ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα, ανά status αντικειμένων, επιδοθέντα, επιστρεφόμενα, ειδοποιηθέντα, αζήτητα, άγνωστα κλπ.). Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να σταλούν επιστολές Α' και Β' Προτεραιότητας.

Επί Αντικαταβολή

Επιστολές για τις οποίες κατά την παραλαβή τους πρέπει να καταβάλλεται η αξία του περιεχομένου τους. Οι επιστολές αυτές συνοδεύονται από ταχυδρομικές επιταγές αντικαταβολής ή παραστατικά είσπραξης ταχυπληρωμής ή γραμμάτια είσπραξης ή τραπεζικές επιταγές ή και μικτό διακανονισμό στα οποία αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης για να τις παραλάβει. Φέρουν επιπρόσθετο χαρακτηριστικό την ετικέτα ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ή χειρόγραφα την ίδια ένδειξη. Πάνω από την ετικέτα αναγράφεται το ποσό της αντικαταβολής (που πρέπει να εισπραχθεί από τον παραλήπτη). Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να σταλούν επιστολές Α' και Β' Προτεραιότητας.

Δηλωμένης Αξίας / Ασφαλισμένα

Επιστολές που ιχνηλατούνται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης τους προκειμένου να διασφαλίζεται το πολύτιμο περιεχόμενό τους καθώς και η βέβαιη επίδοση στον παραλήπτη τους. Φέρουν επιπρόσθετο χαρακτηριστικό την ετικέτα Δ.Α. - ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή χειρόγραφη ετικέτα με την ίδια ένδειξη. Συνοδεύονται με Δωρεάν Απόδειξη Παραλαβής. Με Δηλωμένη Αξία μπορούν να σταλούν μόνο επιστολές Α' Προτεραιότητας.

Βεβαιωμένη Επίδοση

Παρέχει τη δυνατότητα για επιστολές Α' ή Β' Προτεραιότητας κι οι οποίες κατά την επίδοσή τους με το ταχυδρομείο δεν αφήνουν ίχνη, να λαμβάνεται τεκμηριωμένη διαβεβαίωση παραλαβής με υπογραφή από τους παραλήπτες.

Κατεπείγον - Express

Οι κατεπείγουσες επιστολές φέρουν υποχρεωτικά την ειδική Ετικέτα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ EXPRESS ή γραμμένη με κεφαλαία γράμματα την παραπάνω ένδειξη. Απαιτείται πληρωμή πρόσθετου τέλους κατεπείγοντος πάνω στο τέλος των επιστολών Α' Προτεραιότητας και εγγυάται η άμεση επίδοσή τους ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας την επόμενη ημέρα.


Απόδειξη Παραλαβής

Έγγραφη Απόδειξη την οποία υπογράφει ο παραλήπτης, φέρει την ημερομηνία παραλαβής και σας επιστρέφεται. Διασφαλίζει σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που μπορεί να προκληθεί, παρέχοντας δυνατότητα αποζημίωσης. Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να σταλούν επιστολές μόνο Α' Προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε για τις εκπτώσεις που δικαιούστε για τη χρήση των υπηρεσιών Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα, ή να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Πωλήσεων.


e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: