Επενδυτικά & Αποταμιευτικά Προϊόντα ΠΡΟΪΟΝΤΑ
http://www.tteltaaedak.gr/

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΛΤΑ και Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συμφωνήθηκε η από κοινού (49/51) ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου - Ελληνικών Ταχυδρομείων, τον Ιούνιο του 2002. Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ στοχεύει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων, και στην κάλυψη των αναγκών επένδυσης των πελατών της, μέσω των πιο κάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων:


Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)
Τ.Τ. ΕΛΤΑ GLOBAL BOND
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επικοινωνία

Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ
Πειραιώς 9 -11,  
105 52 Αθήνα
Τηλ: 801 11 23325 & 210 331 6644 , Fax: 210 331 6648
Email: secretariat@tteltaaedak.gr

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: