H Εταιρία
H Εταιρία
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν έναν υγιή Όμιλο Επιχειρήσεων, παρέχοντας σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλους τους πολίτες της χώρας.

Ιδρύθηκαν το έτος 1828, σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Από το 1996 λειτουργούν ως ανώνυμη εταιρία (“ΕΛΤΑ Α.Ε.”).

Τον Όμιλο ΕΛΤΑ συνιστούν η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες της: Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. και ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. Τον Όμιλο συμπληρώνουν δύο συγγενείς εταιρείες: Τ.Τ. - ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ και Post Insurance Brokerage Α.Ε.

Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Από τις αρχές του 2012 δραστηριοποιούνται και στην αγορά της Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΛΤΑ Καρτοκινητή), σε συνεργασία με την Vodafone Α.Ε.

Τα ΕΛΤΑ είναι ο ηγέτης της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα και ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Με βάση τον νόμο «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβλέπεται ότι τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας για διάστημα 15 ετών από την έναρξη της πλήρους απελευθέρωσης, δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου του 2028.

Η παροχή καθολικών υπηρεσιών προσδιορίζει το χαρακτήρα των ΕΛΤΑ ως προς τη θέση τους και το ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της δέσμευσης έναντι του κράτους για την προσφορά καθολικών υπηρεσιών αποδεκτής ποιότητας σε προσιτές τιμές στο σύνολο των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης σε συνδυασμό με την γεωγραφική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.500 σημεία εξυπηρέτησης.

Το 2011 η επιχείρηση, υπερβαίνοντας τις δυσχέρειες του οικονομικού περιβάλλοντος, διατηρήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά σε κερδοφόρα επίπεδα χαράζοντας πορεία και στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θέτουν τους πελάτες και το επίπεδο εξυπηρέτησής τους στο επίκεντρο της προσοχής. Προσπαθούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, προωθούν την καινοτομία, αναπτύσσουν νέα προϊόντα και εμπλουτίζουν διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τους εκατομμύρια πελάτες με τους οποίους η επιχείρηση έρχεται σε επαφή σε καθημερινή βάση.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επιτυγχάνει πλήρως όλους τους στόχους ποιότητας στη διακίνηση της αλληλογραφίας εσωτερικού και εξωτερικού που τίθενται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και από την International Post Corporation. 

Η στρατηγικής σημασίας εμπορική συμφωνία με το Τ.Τ. από το 2006 ενισχύει επιπλέον τη θέση των ΕΛΤΑ στη λιανική τραπεζική. Το Τ.Τ. και τα ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον διασυνδεδεμένα συστήματα, ενώ παράλληλα λειτουργούν 81 Shop in Shop στο δίκτυο των ταχυδρομικών καταστημάτων, τα οποία αποτελούν διακριτούς χώρους πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών.  Στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης και των εσόδων των δύο εταιρειών, η από κοινού ανάπτυξη των δικτύου τους και η αύξηση της ταχύτητας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών.

Τα ΕΛΤΑ επενδύουν ιδιαίτερα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛΤΑ για την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις νέες ανάγκες (νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες) που διαμορφώνονται στο ταχύτητα εξελισσόμενο ταχυδρομικό περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση της διαρκούς και πιστοποιημένης βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και των στελεχών της επιχείρησης συμβάλλει καθοριστικά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ με την υλοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών.

Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων αποτελεί στρατηγικό στόχο των ΕΛΤΑ. Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στο όραμα της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν στρατηγική επιλογή της Εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ αναπτύσσουν δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα, όπως στην υλοποίηση του πενταετούς πανευρωπαϊκού προγράμματος Greenhouse Gas Reduction της PostEurop, με στόχο την μείωση των εκπομπών του CO2 καθώς επίσης και στην υλοποίηση προγράμματος βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών των χωρών μελών της International Post Corporation - IPC (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Μέτρησης και Διαχείρισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Εταιρεία προχωρά στην ψηφιακή εποχή του ταχυδρομείου με τη σταδιακή εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών (e-services) με στόχο την αμφίδρομη, ασφαλή επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, δημοσίου και καταναλωτών.
e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
facebook
Bookmark and Share