Διακηρύξεις
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 291112 (Παραγωγή Λευκώματος)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29-11-2012 Ώρα 10.00

    
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4112 (Συσκευές Ενδοσυνεννόησης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30-11-2012 Ώρα 10.00

    
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5412 (Ηλεκτρονικές Τσάντες Ασφαλείας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 5-12-2012 Ώρα 10.00

    
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5912 (Προμήθεια Εντύπων Επιστολικού και Διεθνούς Ταχυδρομείου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23-11-2012 Ώρα 09.00-15.00

    
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5512 (Πλαστικοί Φάκελοι Συσκευασίας Ταχ. Αντικειμένων)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 2-12-2012 Ώρα 10.00

    
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5312 (Προμήθεια εντύπων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19-11-2012 Ώρα 12.00

    
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5012 (Ελαστ.Δακτύλ.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19-11-2012 Ώρα 10.00

    
» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ1/2012 (Συντήρηση – λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Διαλογής των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλονίκη)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 20-11-12

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας είναι: 129.150,00 € με ΦΠΑ 23%

    

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
facebook
Bookmark and Share