ΚΕΚ - ΕΛΤΑ A.E.

ΚΕΚ - ΕΛΤΑ A.E.

Η θυγατρική εταιρεία ΚΕΚ – ΕΛΤΑ Α.Ε. με σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου 70% ΕΛΤΑ και 30% Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) αποτελεί από το 1989 την «ατμομηχανή» ανάπτυξης και προοπτικής του Ομίλου ΕΛΤΑ ως μόνιμη και εξειδικευμένη δομή ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων . 

Είναι γνωστό εξάλλου ότι στην  παγκοσμιοποιημένη οικονομία η αξία των επιχειρήσεων δεν βρίσκεται πλέον στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού τους, όπως αυτά προσμετρώνται λογιστικά, αλλά στα άϋλα, όπως η εταιρική γνώση, οι ευρεσιτεχνίες και η προσαρμοστικότητα.

Οι οργανισμοί που εξελίσσονται με τη μάθηση  (learning organizations) είναι εκείνοι που διαθέτουν και χρησιμοποιούν συστήματα, μηχανισμούς και διαδικασίες, για να προάγουν διαρκώς το ατομικό και συλλογικό δυναμικό τους, επιτυγχάνοντας καλύτερα και βιώσιμα αποτελέσματα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για το περιβάλλον όπου συμμετέχουν.

Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης εκ μέρους του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ στηρίζεται σε τεκμηριωμένες ανάγκες του Ομίλου ΕΛΤΑ, των στρατηγικών του συμμάχων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) και των Βαλκανικών Ταχυδρομικών Οργανισμών και των εργαζομένων τους σε συγκεκριμένα γνωστικά επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία. Μέλημα του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ είναι να ισχύει η αρχή  «Όχι δήθεν γνώσεις, αλλά πραγματικά προσόντα» ώστε να ενισχύεται η  ανταγωνιστικότητα τους. Με τον τρόπο αυτό διαχρονικά η εκπαίδευση αποτελεί το «όχημα» αναδιάρθρωσης και εφαρμογής καινοτόμων λύσεων αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα για την υποστήριξη των αλλαγών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προοπτική τους.

Το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ με εμπειρία 2.000.000 και πλέον ανθρωποωρών εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και υλοποίησης ή συμμετοχής σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα (Β΄ & Γ΄ ΚΠΣ, LDV, Interreg II κ.α.) επιτυγχάνει να βελτιώνεται συνεχώς ώστε να έχει εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και ευέλικτο φορέα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια στην παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δράσεων  για όλους τους ταχυδρομικούς οργανισμούς.  

Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση  προσδίδει στο ΚΕΚ – ΕΛΤΑ μια δυναμική εξέλιξη και προοπτική που βασίζεται σε μελλοντικούς στόχους και όχι σε ξεπερασμένα μοντέλα. Είναι μια επιλογή που μπορεί να συνδέει άμεσα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την δια βίου βελτίωση αλλά και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και περιγραμμάτων που αποτελούν  στόχο του Ομίλου ΕΛΤΑ και των εργαζομένων του. Από την άποψη του marketing η ανωτέρω επιλογή του δίνει την δυνατότητα να διεκδικεί ένα ειδικό μερίδιο της αγοράς στο οποίο συνεχώς πρέπει να εξειδικεύεται.

Το γεγονός αυτό φέρνει το  ΚΕΚ – ΕΛΤΑ σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση τόσο στο άμεσο όσο και στο απώτερο μέλλον. Κι αυτό γιατί πέτυχε ακόμα και στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία αξιοποιώντας την νέα τεχνολογία, e-learning, να αυξήσει θεαματικά τις ώρες εκπαίδευσης, προς όφελος των εργαζομένων αλλά και του Ομίλου ΕΛΤΑ παρά την μείωση των αντίστοιχων πόρων.

Η διαχρονική δέσμευση του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ, εκτός από την υλοποίηση ακόμα και των πιο απαιτητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφορά στην ποιότητα και στην ταχύτητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του, βασισμένο στην μεγάλη  εμπειρία, στο σχεδιασμό και στην κάλυψη με επιτυχία των εκπαιδευτικών αναγκών του  προσωπικού των  Ταχυδρομικών Οργανισμών.

Το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ παράγει  εδώ και 14 χρόνια μεθοδικά και συστηματικά ένα έργο που αποτελεί τη βασική παρακαταθήκη των εργαζομένων και του Ομίλου ΕΛΤΑ για το μέλλον.

Τα ανωτέρω αποτελούν μια ενδεικτική και μόνο παρουσίαση αυτού του έργου. Για την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών ή για να γνωρίσετε καλύτερα το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω links:

Αρχική Σελίδα

elearning
e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: