ΤΤ – ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΛΤΑ και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συμφωνήθηκε η από κοινού (50/50) ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου - Ελληνικών Ταχυδρομείων, τον Ιούνιο του 2002. Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ στοχεύει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων, και στην κάλυψη των αναγκών αποταμίευσης και επένδυσης των πελατών της, μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
facebook
Bookmark and Share