Ιστορικό

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έχουν διαδραματίσει, για περισσότερα από 185 χρόνια, ένα σημαντικό ρόλο τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, με 704 καταστήματα, 719 ταχυδρομικά Πρακτορεία και 6.800 εργαζομένους. 

Ιδρύθηκαν το 1828 με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, ενώ το 1970 η ταχυδρομική υπηρεσία απέκτησε την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τίτλο "ΕΛΤΑ". Το 1996 μετατράπηκαν σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΕΛΤΑ Α.Ε.”. Η εταιρεία σήμερα διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει πλήρη διοικητική, νομική & οικονομική ανεξαρτησία, υπό την εποπτεία του κράτους.

Το 1998 ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτιστοποίηση της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. 

Το 1999 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η εταιρεία κατέγραψε κερδοφόρα αποτελέσματα  και έθεσε τα θεμέλια για ουσιαστική ανάπτυξη.

Το 2004 τα ΕΛΤΑ, λαμβάνοντας πάντα μέρος στο πεδίο σημαντικών γεγονότων, ανακηρύχθηκαν «Μέγας Χορηγός» των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Το 2006 τα ΕΛΤΑ συνάπτουν, με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στρατηγικής σημασίας εμπορική συμφωνία που ενισχύει επιπλέον τη θέση των ΕΛΤΑ στη λιανική τραπεζική. Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον διασυνδεδεμένα συστήματα, ενώ παράλληλα λειτουργούν 81 Shop in Shop στο δίκτυο των ταχυδρομικών καταστημάτων, τα οποία αποτελούν διακριτούς χώρους πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών.  Στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης και των εσόδων, η από κοινού ανάπτυξη των δικτύου τους και η αύξηση της ταχύτητας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών.

Το 2008 τα ΕΛΤΑ ολοκλήρωσαν ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων για την αυτοματοποίηση της αλυσίδας παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών Πληροφορικής και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Την 1/1/2013 με το ν. 4053/2012 πραγματοποιήθηκε  η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς της Ελλάδας και διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

Τα ΕΛΤΑ κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, προχωρούν στην ανανέωση του μίγματος προϊόντων και υπηρεσιών, με την εισαγωγή στο δίκτυό τους, νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη τη χώρα.

hgfk
e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: