Ιστορικό

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) κατέχουν ηγετική θέση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά και έχουν παίξει, για περισσότερα από 180 χρόνια, ένα σημαντικό ρόλο τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, με περισσότερα από 780 καταστήματα, 750 ταχυδρομικά Πρακτορεία και πάνω από 7.900 εργαζομένους. 

Ιδρύθηκαν το 1828 με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, ενώ το 1970 η ταχυδρομική υπηρεσία απέκτησε την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τίτλο "ΕΛΤΑ". Το 1996 μετατράπηκαν σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΕΛΤΑ Α.Ε.”. Ο οργανισμός σήμερα διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει πλήρη διοικητική, νομική & οικονομική ανεξαρτησία, υπό την εποπτεία του κράτους.

Το 1998 ξεκίνησε ένα σημαντικό και φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτιστοποίηση της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. 

Το 1999 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η εταιρεία κατέγραψε κερδοφόρα αποτελέσματα  και έθεσε τα θεμέλια για ουσιαστική ανάπτυξη.

Το 2004 τα ΕΛΤΑ, λαμβάνοντας πάντα μέρος στο πεδίο σημαντικών γεγονότων, ανακηρύχθηκαν «Μέγας Χορηγός» των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Το 2006 η εξαγορά του 10% των μετοχών της «Hellenic Postbank» και η νέα εμπορική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών προσέφερε στα ΕΛΤΑ την προοπτική μιας σημαντικής αναπτυξιακής πορείας με την παροχή ενός ευρέος φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω του ταχυδρομικού δικτύου των ΕΛΤΑ.

Το 2008 τα ΕΛΤΑ ολοκλήρωσαν το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων στην ιστορία τους για την αυτοματοποίηση της αλυσίδας παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών Πληροφορικής και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το 2012 ένα νέο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ξεκινάει για την χρονική περίοδο 2012-2015 που στοχεύει στον επιπλέον εκσυγχρονισμό των δομών Πληροφορικής, την εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες/πελάτες. Τα ΕΛΤΑ πέτυχαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της χρηματοδότησης έργων τεχνολογίας ύψους 52 εκατ. € μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Την 1/1/2013 πραγματοποιείται η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς της Ελλάδας.
e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
facebook
Bookmark and Share