Ποιότητα ΕΛΤΑ
Αποτελέσματα Ποιότητας ΕΛΤΑ 2011

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διατήρησαν το 2011 υψηλά επίπεδα ποιότητας, επιτυγχάνοντας πλήρως τους στόχους ποιότητας μέτρησης του χρόνου διακίνησης της Αλληλογραφίας Εσωτερικού Α’ Προτεραιότητας, όπως έχουν τεθεί σύμφωνα με την 58134/2275/08-01-2010 Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα:
  • Ο Δείκτης Ταχύτητας Διακίνησης Αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας Εσωτερικού (Χ+1), επίδοση δηλαδή της αλληλογραφίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάθεσης, έφθασε στο 87,0% επιτυγχάνοντας πλήρως το στόχο (87%).
  • Ο Δείκτης Αξιοπιστίας Αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας Εσωτερικού (Χ+3), επίδοση δηλαδή της αλληλογραφίας την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάθεσης, έφθασε στο 99,1%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το στόχο (98%) και επιτυγχάνοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας.
Οι μετρήσεις ποιότητας διενεργούνται από Ανάδοχο Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13850:2002.


Αναγνώριση της ποιότητας ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. απέδειξαν για μια ακόμα φορά τη δέσμευσή τους για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ ότι επαναπιστοποιήθηκαν  από εξωτερικούς Φορείς Πιστοποίησης, βάσει του διεθνούς προτύπου ΙSO 9001:2008, για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουν στους παρακάτω τρεις (3) τομείς δραστηριοτήτων:

  • I. Διεκπεραίωση αναζητήσεων-αποζημιώσεων ταχυδρομικών αντικειμένων, επίλυση αιτημάτων-παραπόνων πελατών, παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες ΕΛΤΑ και στους εξωτερικούς πελάτες, της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΛΤΑ.
  • ΙΙ. Παροχή Υπηρεσιών Υβριδικού Ταχυδρομείου, της Υπηρεσίας Υβριδικού Ταχυδρομείου ΕΛΤΑ.
  • ΙΙΙ. Διαλογή Ταχυδρομικών Αντικειμένων, από το Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης.

Η διατήρηση των ανωτέρω πιστοποιητικών αποδεικνύει την ικανότητα του ΕΛΤΑ να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την οργάνωση και παρακολούθηση των διεργασιών του μέσα από ένα δομημένο και αποτελεσματικό σύστημα.

Στόχο του ΕΛΤΑ αποτελεί η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η επέκταση και εφαρμογή ανάλογων συστημάτων σε  άλλα πεδία δραστηριοτήτων, όπως η διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων από Μονάδες Διανομής Αττικής – Θεσσαλονίκης – Πάτρας (έργο σε εξέλιξη).        

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
facebook
Bookmark and Share