Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων και των στόχων του. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα ΕΛΤΑ διαθέτουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, στους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων: 

I. Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Διανομής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Κατ΄Οίκον. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

II. Διανομή Ταχυδρομικών Αντικειμένων. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

III. Διαλογή Ταχυδρομικών Αντικειμένων. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

IV. Παροχή Υπηρεσιών Υβριδικού Ταχυδρομείου. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

V. Διεκπεραίωση αναζητήσεων - αποζημιώσεων Ταχυδρομικών Αντικειμένων, επίλυση αιτημάτων-παραπόνων πελατών, παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες ΕΛΤΑ και στους εξωτερικούς πελάτες. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

VI. Υπηρεσίες Επιστολικού Ταχυδρομείου, Δέματα, Ταχυμεταφορές, παροχή Χρηματοοικονομικών / Ασφαλιστικών Προϊόντων. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

Τα παραπάνω Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας υπόκεινται σε εξαμηνιαίους εσωτερικούς ελέγχους από τη Διεύθυνση Ποιότητας και σε ετήσιους ελέγχους από πιστοποιημένους Φορείς Πιστοποίησης. Η διατήρησή τους αποδεικνύει την ικανότητα των ΕΛΤΑ να παρέχουν με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η οργάνωση και παρακολούθηση των διαδικασιών μέσα από ένα δομημένο και αποτελεσματικό σύστημα.

Επιπλέον, τα ΕΛΤΑ διαθέτουν και την Πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Postal Union - UPU) που αφορά το Σύστημα Κανονικοποίησης Διευθύνσεων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο S42. Η χρήση του Προτύπου αυτού, εξασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων διευθύνσεων παράδοσης των αντικειμένων, με συνέπεια τη βελτίωση της ταχύτητας διακίνησής τους και τη συνολική ποιότητα που λαμβάνουν οι χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό


e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: