Δέματα Εξωτερικού

Τα δέματα που προορίζονται για χώρες του εξωτερικού διαβιβάζονται είτε αεροπορικώς είτε με συνδυασμό  μέσων - πλοίο, τρένο, φορτηγό, αεροπλάνο. 

Γενικά χαρακτηριστικά:

Τα δέματα εξωτερικού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ,αναλόγως της ταχύτητας διαβίβασης τους και των καταβαλλόμενων τελών:

 • Δέματα Α’ Προτεραιότητας: δέματα   τα οποία διαβιβάζονται αεροπορικώς και διαχειρίζονται κατά προτεραιότητα.
 • Δέματα Β’ Προτεραιότητας: δέματα  τα οποία διαβιβάζονται με μικρότερη προτεραιότητα συνδυάζοντας κατά περίπτωση διαφορετικά μεταφορικά μέσα (φορτηγό, πλοίο, αεροπλάνο).

Τα δέματα εξωτερικού και των δύο κατηγοριών (Α’ και Β’ προτεραιότητας) επιδίδονται ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ.

Η κατάθεση των δεμάτων εξωτερικού Α’ και Β’ Προτεραιότητας γίνεται στα Καταστήματα και τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία των ΕΛΤΑ,

Συνιστάται η σωστή και ασφαλής συσκευασία του δέματος καθώς και η σωστή και πλήρης αναγραφή των στοιχείων σε λατινικούς χαρακτήρες τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη.  

Δέματα Εξωτερικού EPG
 • Δέματα EPG Δέματα εξωτερικού με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αντικαθιστούν τα δέματα Α’ Προτεραιότητας σε συγκεκριμένους προορισμούς/χώρες (βλ. παρακάτω). Τα βασικά συγκριτικά τους πλεονεκτήματα είναι:
   • Ελκυστικές τιμές: Οι τιμές τους διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με τα συνήθη δέματα Α’ προτεραιότητας.
   • Αξιοπιστία – Άμεση πληροφόρηση: Ιχνηλατούνται σε κάθε στάδιο της διαχείρισής τους, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ενημερωθείτε,  για την πορεία διαχείρισης και την επίδοση του δέματος.
   • Κατ΄Οίκον Επίδοση: Δέματα βεβαιωμένης ημερομηνίας επίδοσης που επιδίδονται στη Διεύθυνση του παραλήπτη (εφόσον το επιθυμεί ο αποστολέας ή ο παραλήπτης,  η παραλαβή του δέματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από εναλλακτικό σημείο παραλαβής / επίδοσης π.χ. ταχυδρομικό κατάστημα, πρακτορείο κλπ). 
   • Υψηλή ασφάλεια χωρίς πρόσθετο κόστος: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής μερικής ή ολικής, δίνεται αποζημίωση το μέγιστο ποσό της  οποίας ανέρχεται στα 450DTS*.Χώρες που δέχονται δέματα EPG: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία,  Ισλανδία, Ισπανία , Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία,  Λουξεμβούργο, Μάλτα,  Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία , Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φιλανδία.

* Δέματα που προέρχονται από χώρες που είναι μέλη της συμφωνίας European Parcel Group – EPG και δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελωνίζονται από τα αρμόδια γραφεία εκτελωνισμού και ενδέχεται να χρεωθούν με τελωνειακούς δασμούς. 

Ομαδική αποστολή δεμάτων Α’ και Β’ προτεραιότητας και δεμάτων EPG:

Τα δέματα Α’ και Β’ Προτεραιότητας και τα EPG μπορούν να σταλούν ομαδικά, εφόσον υπερβαίνουν τα 3 δέματα ανά κατάθεση.

 • Ομαδική αποστολή δεμάτων Α’ και Β’ Προτεραιότητας: Για ομαδικές καταθέσεις δεμάτων Α’ και Β’ Προτεραιότητας, προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις στο τέλος του εξαμήνου και ανάλογα με το συνολικό αριθμό των δεμάτων που έχουν κατατεθεί στο εξάμηνο.
 • Ομαδική αποστολή δεμάτων EPG:Για ομαδικές καταθέσεις δεμάτων EPG, προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις κατά την κατάθεση των δεμάτων και ανάλογα με τον αριθμό των δεμάτων που κατατίθενται.

Σημείωση: Τα δέματα EPG δεν μπορούν να σταλούν ως: «επί αντικαταβολή», «ασφαλισμένα», «ογκώδη» ή «εύθραυστα».


Διαστάσεις δεμάτων εξωτερικού:

Μέγιστες Διαστάσεις: Οι διαστάσεις των δεμάτων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 μέτρο για οποιαδήποτε διάσταση ή τα τρία (3) μέτρα για το σύνολο του μήκους και της    μεγαλύτερης  περιμέτρου, που υπολογίζεται σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτή του μήκους.

Ογκώδη: Οι διαστάσεις των δεμάτων που χαρακτηρίζονται ως "Ογκώδη" δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 μέτρο για οποιαδήποτε διάσταση ή τα τέσσερα (4) μέτρα για το σύνολο του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου, που υπολογίζεται σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτή του μήκους.

Σημείωση: "Ογκώδη" ή "εύθραυστα" δέματα, μπορούν να γίνουν δεκτά για αποστολή εφόσον η χώρα προορισμού αποδέχεται δέματα αυτών των κατηγοριών 

Βάρος: 

 • Το ανώτατο όριο βάρους για τα απλά δέματα είναι 20 κιλά, και κατά παρέκκλιση μέχρι 25 κιλά όταν το περιεχόμενό τους δεν τεμαχίζεται, εφόσον η χώρα προορισμού αποδέχεται δέματα αυτού του βάρους.
 • Το ανώτατο όριο βάρους για τα δέματα EPG είναι 30 κιλά.


*DTS: Διεθνής λογιστική μονάδα της οποίας η ισοτιμία ανέρχεται περίπου στα 1,1€.


Περισσότερα για τα Δέματα Εξωτερικού στον Τιμοκατάλογο της υπηρεσίας

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: