Κουμπαράδες Ταμιευτηρίου
Κουμπαράδες Ταμιευτηρίου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαθέτουν προς πώληση (στα 3,00 €) από το Δίκτυο Καταστημάτων τους το προϊόν «Κουμπαράς Τ.Τ.» ως σύμβολο της αποταμίευσης, την οποία «διδάσκει» από γενιά σε γενιά πάνω από έναν αιώνα.

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
facebook
Bookmark and Share