Επενδυτικά & Αποταμιευτικά Προϊόντα ΠΡΟΪΟΝΤΑ
http://www.tteltaaedak.gr/

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΛΤΑ και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συμφωνήθηκε η από κοινού (50/50) ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου - Ελληνικών Ταχυδρομείων, τον Ιούνιο του 2002. Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ στοχεύει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων, και στην κάλυψη των αναγκών αποταμίευσης και επένδυσης των πελατών της, μέσω των πιο κάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)


ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επικοινωνία

ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ
Αριστείδου 3, 105 59
Αθήνα
Τηλ: 210 331 6644 – 6
Fax: 210 331 6648
Email: secretariat@tteltaaedak.gr

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
facebook
Bookmark and Share