Δάνεια

Προσωπικό Δάνειο

Νοικοκυρεμένες λύσεις για τις έκτακτες ανάγκες σας

Σε μια εποχή που χρειάζεστε λύσεις οι οποίες θα διευκολύνουν και θα προσφέρουν καλύτερη διαχείριση των υποχρεώσεών σας, με το Προσωπικό Δάνειο μπορείτε να καλύψετε ανάγκες είτε είναι προγραμματισμένες είτε έκτακτες, όπως για παράδειγμα:

  • Εισφορές προς το Δημόσιο 
  • Κάλυψη φοιτητικών / σπουδαστικών αναγκών 
  • Επισκευές, χαμηλού κόστους, για το σπίτι. 


Επιπλέον, με το Προσωπικό Δάνειο έχετε ένα πραγματικό πλεονέκτημα, ως προς την τιμολόγηση του δανείου σας, το οποίο συνδέεται με την ευρύτερη σχέση που έχετε με την Τράπεζα, μειώνοντας έτσι το επιτόκιό σας, όπως για παράδειγμα εάν τηρείτε τη μισθοδοσία σας στην Τράπεζα ή αν διατηρείτε άλλη καταθετική σχέση με αυτήν.e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: