Αλληλογραφία & Δέματα

Χρηματοοικονομικά προϊόντα

Προϊόντα Λιανικής

e-shop

Τιμοκατάλογοι

Επικοινωνία

Προθεσμιακές Καταθέσεις του Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Υψηλές αποδόσεις και σιγουριά στις οικονομίες σας.

Προθεσμιακή για όλους διάρκειας από 1 μήνα έως και 12 μήνες, με προνομιακό επιτόκιο ανάλογα με τη διάρκεια και το ποσό κατάθεσης, με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Βραχυπρόθεσμη/μεσοπρόθεσμη αποταμίευση
 • Προνομιακό επιτόκιο ανάλογα με τη διάρκεια και το ποσό της κατάθεσης
 • Επιλογή διάρκειας από 1 μήνα έως και 12 μήνες
 • Αποδόσεις που ξεκινούν από μόλις €5.000
 • Σταθερή εγγυημένη απόδοση
 • Πίστωση κεφαλαίου και τόκων στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης, στο λογαριασμό που έχετε επιλέξει
 • Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης, μέρους ή όλου του κεφαλαίου σας, σε περίπτωση ανάγκης
 • Δυνατότητα επιλογής αυτόματης ανανέωσης κεφαλαίου ή κεφαλαίου και των τόκων στη λήξη της προθεσμιακής σας κατάθεσης, για μια ακόμη ίδια περίοδο και με το επιτόκιο που ισχύει την ημέρα της ανανέωσης, για να μη χάσετε τόκους ούτε μια μέρα


«Ανεβάστε την αξία των αποταμιεύσεών σας» τοποθετώντας τα χρήματά σας σε μια από τις προνομιακές προθεσμιακές καταθέσεις του Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ανεβαίνω EXTRA 3, 6 & 12 μηνών με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Αυξανόμενο επιτόκιο
 • Υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης
 • Ελεύθερα χρήματα κάθε μήνα. Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής ρευστοποίησης κάθε μήνα την ημερομηνία απόδοσης των τόκων χωρίς επιβάρυνση
 • Μηνιαία καταβολή τόκων που συμπληρώνει το εισόδημά σας
 • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €20.000
 • Δυνατότητα επιλογής διάρκειας της προθεσμιακής κατάθεσης 3, 6 ή 12 μηνών
 • Δυνατότητα επιλογής αυτόματης ανανέωσης κεφαλαίου στη λήξη της προθεσμιακής σας κατάθεσης για μία ακόμη ίδια περίοδο και με το επιτόκιο που ισχύει την ημέρα της ανανέωσης, για να μη χάσετε τόκους ούτε μια μέρα
e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: